Assessorament i gestió especialitzada a l’àrea de personal.

La normativa laboral està en constant canvi i amb continues actualitzacions: notificacions electròniques, bases de cotització, convenis col•lectius, pactes d’empresa, variacions de l’IRPF.

El nostre equip de professionals experts i qualificats, són el millor aliat de les organitzacions per complir amb èxit les creixents exigències de la normativa en matèria de personal, contribuint eficaçment a evitar conflictes i/o sancions.

Adaptem el servei a les exigències i necessitats de cada organització, de qualsevol mida o sector, ja sigui mitjançant l’assessorament, en tota la seva amplitud; o de gestió especialitzada com desplaçaments a l’estranger, plans de remuneració variable o retribucions en espècie (plans flexibles de remuneració).

Utilitzem les noves tecnologies per a la gestió de les necessitats de l’àrea de recursos humans com portal de l’empleat, gestió de vacances, permisos, variables o IT, per nomenar els més comuns, mitjançant les eines interactives.