Consultoria econòmica, organitzativa i de gestió.

Orientada a PIMES, som el suport professional expert que li cal a la Direcció d’una PIME per a una correcta i eficaç gestió estratègica de la seva empresa.

Col•laborem amb la Direcció en la identificació i implantació dels objectius estratègics de l’organització, dissenyant els sistemes de mesura, seguiment i control dels seus punts crítics.

Ajudem a definir i confeccionar els reportings administratius i financersi en la definició, implantació i supervisió de circuits administratius necessaris per a la seva obtenció.

Analitzem les dades, explorem alternatives i acompanyem la Direcció de l’empresa en la presa de decisions.