Gestió integral d’operacions societàries.

Realitzem la gestió de documents legals i notarials de qualsevol tipus d’organitzacions donant suport a elles o a les seves assessories jurídiques internes o externes.

Donem suport a les funcions de Secretaria dels òrgans socials, des de la presentació anual de comptes anuals, llibres comptables i d’actes fins la gestió de qualsevol document legal i notarial des del mateix moment de la seva preparació. 

Coordinem totes les gestions anteriors i posteriors a la signatura d’acords socials

Des de la nostra experiència en gestions especialitzades registrals, aportem seguretat i confiança a organitzacions i assessories jurídiques, permetent-los lliurar-se de tasques administratives especialitzades para centrar-se en la seva àrea de coneixement expert.